aanbod openbaar vervoer: januari 2017
milieuprestatie bussen: augustus 2016
vraag openbaar vervoer: mei 2015

zondag 17 november 2013

In grote steden gebruiken veel mensen het ov

Als mensen per ov reizen bespaart dit per afgelegde reizigerskilometer verkeersongevallen, energie en emissie ten opzichte van het reizen per privéauto.

Voor heel Nederland is het aandeel personenkilometers dat per openbaar vervoer wordt afgelegd ongeveer 13 % van het totaal (bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), NS en Panteia). Specifiek voor bus, tram en metro gezamenlijk gaat het om circa 4 %. Binnen en tussen stedelijke gebieden en op belangrijke relaties ligt het aandeel echter veel hoger: tot zo’n 50 %.

Hoewel dit dashboard vooral cijfers over het aanbod aan openbaar vervoer geeft, vindt u in het databestand ook cijfers over de modal split. Omdat deze cijfers gebaseerd zijn op een beperkte steekproef voor landelijke uitspraken, is voor de meeste gemeenten geen betrouwbare uitspraak over het ov gebruik mogelijk. Daarom tonen we hier geen cijfers per gemeente. Uit onderstaande tabellen blijkt dat in zeer sterk stedelijke gemeenten de trein, bus, tram en metro meer worden gebruikt:


Modal Split verplaatsingen 2012-2015

stedelijkheid
Auto-bestuurder
Auto-passagier
Trein
Bus/
Tram/
Metro
Fiets
Lopen
Totaal
zeer sterk stedelijk
26%
12%
4%
5%
32%
22%
100%
sterk stedelijk
32%
14%
3%
2%
30%
19%
100%
matig stedelijk
34%
15%
2%
1%
32%
17%
100%
weinig stedelijk
37%
15%
1%
1%
29%
16%
100%
niet stedelijk
38%
16%
1%
1%
28%
16%
100%
gemiddeld 
(niet gewogen naar 
inwonertal)
33%
14%
2%
3%
30%
18%
100%

Meer over de modal split cijfers vindt u in de paragraaf over modal split.

Bezettingsgraad
Niet alleen het aandeel in de modal split is belangrijk, ook de bezettingsgraad per vervoermiddel. Hoe meer mensen in een bus (tram, trein of metro) hoe minder verkeersongevallen, energieverbruik en emissie per afgelegde reizigerskilometer ten opzichte van het reizen per privéauto. Over de bezettingsgraad zijn geen landelijke gegevens beschikbaar. Wel vindt u verderop cijfers over de emissies per reizigerskilometer.

Om tot een voldoende bezettingsgraad te komen is het niet alleen belangrijk dat de bereikbaarheid per ov goed is, maar is ook goede communicatie een belangrijke randvoorwaarde. Klantgerichte informatieverschaffing (statisch en dynamisch), doordachte marketing en een prettige ‘entree’ binnen het ov-systeem leveren een essentiële bijdrage aan het succes van het systeem. Zie bijvoorbeeld de publicatie ‘Vanzelfsprekend openbaar vervoer’ en ‘Samen op reis, OpStap naar een beter OV’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten